case_bg

Iste'dod tushunchasi

ggg111

SIBER

Iste'dod tushunchasi

Gumanizm - qat'iylik va moslashuvchanlikning yangiligi va rivojlanishi sifatida

Inson resurslari kompaniyaning eng qimmatli resursidir.Odamlar kompaniyadagi faol va ijodiy omillardan biridir.Kompaniyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan inson resurslarini boshqarish muvaffaqiyatiga bog'liq.Inson resurslarini taqsimlash, o'qitish, rag'batlantirish va rivojlantirish orqali inson kapitaliga aylantirish mumkin.Bu valyuta kapitali va moddiy kapital kabi kompaniyaning asosiy raqobatbardoshligidir.Taxminan 30 yillik rivojlanish davomida kompaniya "insoniyatga yo'naltirilgan, innovatsiyalar va qat'iylik va moslashuvchanlikni rivojlantirish" inson resurslarini boshqarishning asosiy qadriyatlarini shakllantirdi."Etika, qobiliyat, mehnatsevarlik va ishlash" ning asosiy tamoyillariga asoslanib, kompaniya ilmiy Perfect inson resurslarini "tanlash, etishtirish, foydalanish va saqlash" siyosati va tartiblarini o'rnatdi.